İNSAN KAYNAKLARI

Etik Yönetimi

Akkök Holding olarak stratejilerimiz ve kurum kültürümüz doğrultusunda bünyemizde bulundurduğumuz tüm şirketlerdeki çalışanların benimsediği iş etiği ilkeleri oluşturulmuştur.

Etik Kurulu ve Etik hattı ile çalışanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın şikâyetlerini iletebilecekleri iletişim mekanizmaları kurularak olabilecek tüm etik ihlalleri ve suiistimal riskleri bertaraf edilmektedir.

Etik Kurallar