KURUMSAL

Genel Müdür Mesajı

Değerli Hissedarlarımız,

Aksa Akrilik; sürdürülebilir ve kârlı büyüme odaklı yönetim anlayışı ile, 2023 yılını küçülen piyasa koşullarına rağmen yüzde 90 kapasite kullanım oranı ve tarihinin en yüksek üretim miktarı olan 318 bin ton üretimle tamamlamanın haklı gururunu yaşıyor.

Dünya ekonomisi 2023 yılında, pandemi sonrası toparlamanın yavaşlaması, yüksek enflasyonla mücadele nedeniyle artış gösteren faiz oranları ve mali sıkılaştırma önlemlerinin artırılması gibi politikalara sahne oldu.

Ülkemizde ise, yılın ikinci yarısında mali sıkılaştırma önlemleri artırıldı ve alınan kararlarla, ülkenin ekonomik istikrarını desteklemeye odaklanıldı. Faiz politikaları ve ekonomik reformlar yılın ikinci yarısında belirginleşti. Uygulamaya konulan bu yeni stratejiler, küresel ekonomik koşullar ve iç dinamiklerle uyumlu hâle getirildi.

Türk tekstil sektörü, girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle ihracatta fiyat belirlemekte zorlanırken, iç talebin azalması, deprem felaketinin olumsuz etkileri ve finansman maliyetlerindeki yükselişlerle de bir önceki yıla göre kapasite kaybına uğradı.

Şirketimiz 2023 yılını, tüm bu olumsuz koşullara rağmen, tarihinin en yüksek üretimi ile dünya liderliğini koruyarak tamamladı. Akrilik elyaf ürünümüzde, küçülen pazara rağmen pazar payımızı ve sektördeki gücümüzü artırırken, teknik elyaf ürünümüzde ABD ve Avrupa pazarlarındaki talep azlığı nedeniyle hedeflerimizin gerisinde kaldık.

Finansal yönetim açısından bakıldığında da Şirketimiz olumlu bir yıl geçirdi. Şirketimiz, işletme sermayesinin ve borçlanma maliyetlerinin arttığı bir dönemde, planlanan şekilde borçlarını azalttı.

Yıl boyunca gerçekleşen toplam 1,8 milyar TL’lik yatırım harcaması kapsamında, Aksafil tesisimizin ikinci etabı, elyaf çekim tesisi kapasite artışının yanı sıra çeşitli modernizasyon ve altyapı yatırımları devreye alındı. Gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde, akrilik elyaf üretim kapasitesi 355 bin ton/yıla, iplik üretim kapasitesi ise 6,6 bin ton/yıla çıkarıldı. Şirketimiz; yüzde 90 kapasite kullanım oranı ve 318 bin ton üretimle kuruluşundan bu yana gerçekleşen en yüksek üretim miktarına ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Ayrıca, Mithra markası altında üretimine başladığımız ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen ürünümüzle ilgili büyüme yatırımı ve teknik elyaf müşterilerimize yönelik ring iplik tesisi yatırımı gibi Aksa’nın geleceğine yönelik girişimlere de hız kesmeden devam devam ettik.

Enerji girdi maliyetleri bir önceki yıla göre gerilerken,santralimizin üretim maliyetlerine olumlu katkısı rekabet gücümüzü artırdı. Ancak enerji ticaretindeki kârlılığımız düşen elektrik fiyatları nedeni ile bir önceki yılın altında seyretti.

2023 yılında, Aksa’nın ürün temelinde getirdiği çözümleri ve yenilikçi yaklaşımı ön plana çıkaran sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda ise, İş Geliştirme Direktörlüğü altında yapılandırılan Ar-Ge ve Sürdürülebilirlik Grup Müdürlüğü oluşturuldu. Bu sayede, sürdürülebilirlik kültürünün Şirket genelinde güçlendirilmesi ve sürdürülebilirlik hedeflerinin ürün tasarımından itibaren hayata geçirilmesi hedeflendi.

Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakarak yeni bir yüzyıla adım attığımız 2024 yılında da, Aksa Akrilik ailesi olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaya, çağdaş ve aydınlık bir Türkiye için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Başarılarımızda büyük katkı ve emekleri olan tüm çalışanlarımıza, değerli iş ortaklarımıza, bize güvenen hissedarlarımıza ve desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Saygılarımla,

 

Cengiz TAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür