KURUMSAL

Genel Müdür Mesajı

Değerli Hissedarlarımız,

Dinamik yapısı ve kurumsal yönetim anlayışı ile Aksa Akrilik, 2022 yılını  gücünü artırarak ve yeni yatırımlarla sürekli büyüyerek tamamlamanın  haklı gururunu taşıyor.

Pandemi sonrasında, kademeli olarak normalleşme ümidiyle girdiğimiz 2022 yılı, beklentilerimizin tersine tüm dünyayı ciddi zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Jeopolitik gelişmeler, savaş, enerji krizi, ham madde tedarik sorunları ve tüm bunların küresel ekonomide yarattığı tahribat, olumsuz ekonomik gelişmeleri beraberinde getirdi. Ülkemiz ise, bir yandan jeopolitik konumunun avantajlarını kullanırken, diğer taraftan ekonomik aktivitelerin canlı kalabilmesi için birçok para ve maliye politikasını devreye aldı.

Tekstil sektörünün önemli bir ham madde sağlayıcısı olan Şirketimiz, ülkemizin yüksek ihracat potansiyeli sayesinde yılın ilk çeyreğini kayda değer bir büyüme ile tamamladı. Son çeyrekte küresel yavaşlama ile beraber, özellikle teknik elyaflarda durgunluk gözlemlense de akrilik elyaf bu yavaşlamadan görece az etkilenmiştir. Yıl içerisinde giriş yaptığımız iplik sektöründe ise, inovatif ürünümüz Aksafil sayesinde hızlı bir bilinirlik ve prestij kazandık. 2023 yılı ile beraber, Aksafil’in ikinci etabının devreye girmesi ile pozisyonumuzu güçlendirerek Şirket kârlılığına katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Şirketimiz, rekabetçi yapısı ve verimli üretimi sayesinde kârlılığını artırmış, 2021’de 1,7 milyar TL olan Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK), 2022’de yüzde 130 artışla 3,9 milyar TL’ye ulaşmıştır. Dünya akrilik elyaf üretiminin yaklaşık dörtte birini üreten şirketimiz global pazarda yüzde 25, yerel pazarda ise yüzde 76’lık oranlarla dünya liderliği bayrağını gururla taşımaktadır.

Aksa Akrilik olarak, sürdürülebilir ve kârlı büyüme odaklı iş modelimizle tüm paydaşlarımıza uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratmayı ve sektör liderliğimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bu vizyonla yolumuza devam eden Şirketimizin piyasa değeri 29,8 milyar TL’ye ulaşmıştır. Uzun yıllardır kazancının bir bölümünü, kâr dağıtım politikası kapsamında, yatırımcılarına ödeyen Şirketimiz, Yönetim Kurulumuzun kararıyla 2022 yılı kârından da hisse başı 2,41 TL brüt kâr payı teklifini Genel Kurulumuzda hissedarlarımızın onayına sunacaktır.

Raporun içinde detaylarıyla paylaştığımız sürdürülebilirlik ilkelerimiz ve sürdürülebilirlik odak konularımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA)” doğrudan katkı sağlıyoruz.

2022 yılında, kadın çalışan sayımızı yüzde 26 artırarak toplumsal cinsiyet eşitliğine destek vermenin ötesinde, yarattığımız istihdam ile ülkemiz ekonomisine de katkıda bulunduk.  Kuraklık gerçeğinin 2022 yılı itibarıyla hayatımıza girmesiyle, risklerin erken tespiti ve önleyici faaliyetlerin hayata geçirilmesinin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. 2015 yılında başladığımız yatırım projeleri ile, kuraklık riskinin proseslerimiz ve faaliyet gösterdiğimiz bölgedeki sonuçlarını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl içinde yapılan çalışmalar neticesinde tatlı su kullanım oranını, 2021 yılına kıyasla yüzde 18 azalttık. 2023 yılında da devam edecek yatırımlarımızla birlikte bu rakamın artmasını bekliyoruz.

Akkök Holding ve Grup şirketlerinin sürdürülebilirlik bağlamındaki bilgi ve birikimlerini paylaştıkları, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki acil gündem maddelerine ilişkin yol haritasını oluşturdukları ortak platform ‘’Yeşil Strateji Grubu’’ 2022 yılında çalışmalarına başladı. Önümüzdeki yıllarda paylaşılacak çalışmaların mevcut küresel riskleri azaltma konusunda sektörümüz ve ülkemiz için iyi örnekler teşkil edeceğine inanıyoruz.

2018 yılından bu yana Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde işlem gören Aksa Akrilik, 2022 yılı itibarıyla, yüksek sürdürülebilirlik notuna sahip şirketler arasından seçilen, Piyasa Değeri ve İşlem Hacmi yüksek 25 paydan oluşan “BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi” içinde de yerini aldı.

Bu yıl dördüncüsünü yayınladığımız Entegre Faaliyet Raporu‘nda da görülebileceği gibi, Şirketimizin çevresel, sosyal ve yönetsel konularda yaptığı tüm çalışmalardan dolayı gurur duyuyor, daha iyi bir dünya için çalışıyoruz.

Son olarak, ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketi karşısında duyduğumuz derin üzüntümüzü de paylaşmak isteriz. Sürecin başından itibaren dayanışma ve destek için tüm olanaklarımızı seferber ettik. Bölgede daha kalıcı ve uzun süreli çözümlerin bulunması noktasında da aynı kararlılıkla destek vermeye devam edeceğiz. Yaşadığımız bu büyük yıkım, kaçınılmaz olarak ülke ekonomisini de derinden etkiledi ve etkilemeye devam edecek. Şirket olarak bütün enerjimizle işimize daha da konsantre olacak, ekonomik katkımızı azami seviyelere taşıyacağız. Ülkemizin ve ülke ekonomisinin bu zor dönemi daha da güçlenerek atlatmasında örnek şirketlerden olabilmek için var gücümüzle çalışacağız.

Geride bıraktığımız yıl boyunca özverili çalışmalarıyla gelişimimize destek olan başta tüm çalışanlarımız olmak üzere bizlere inanan hissedarlarımıza, değerli iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

 

Cengiz TAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür