KURUMSAL

Yönetim Kurulu Başkan Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

Hepimizin yakından takip ettiği gibi, Dünya ekonomisi 2023 yılında, pandemi sonrası toparlanmanın yavaşlaması, yükselen enflasyon ile mücadele, artan faiz oranları ve jeopolitik gerilimlerin etkisi altında kaldı.

Avrupa ve ABD'deki düşük PMI endeksleri, Çin ekonomisindeki yavaşlama, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, OPEC kararlarının petrol fiyatlarını etkilemesi ve İsrail-Filistin olayları küresel ekonomide değişim ve belirsizliklere yol açtı.

Türkiye’de ise, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve ülkenin büyük bir bölümünü derinden yaralayan deprem felaketinin olumsuz tezahürleri yıl boyunca tüm sektörleri etkiledi. 2013 yılının ilk yarısında, yani seçim öncesinde, genişlemeci bir politika izlenirken, seçim sonrasındaki strateji değişikliğiyle sıkı para politikasına dönüldü. Bu yeni uygulamalar neticesinde ise, faizler yükseldi ve enflasyon arttı. Bununla birlikte, yıl içinde başlayan ülke risk primi (CDS) ve yurt dışı yatırımcıların Portföy yatırımlarında pozitif gelişmelerin yaşandığı gözlemlendi.

Dünyadaki ekonomik dengeleri değiştiren zorlu koşullar, diğer tüm sektörlerde olduğu gibi, tekstil sektöründe de durgunluk yaşanmasına sebep oldu. Artan maliyetler, ülkemizin rekabet gücünü derinden etkilerken ihracat pazarlarında ciddi kayıplara neden oldu.

2023 yılında küresel ekonomideki tüm olumsuz koşullara rağmen Şirketimiz, yeni yatırımları ve kapasite artışları sayesinde büyümesini sürdürürken tarihinin en yüksek sevkiyat miktarına ulaştı.

Girdi sağladığı sektörlerdeki durgunluklara rağmen değer zincirini iyi yöneterek yüzde 90’lık kapasite kullanımına ulaşan Şirketimiz, 318 bin tonluk rekor sevkiyata ve Türkiye pazarında yüzde 85’lik paya ulaşarak yılı son derece başarılı bir şekilde kapattı.

Hammadde tarafına baktığımızda ise, ACN arzında önemli bir darboğaz yaşanmadığından, yüksek kapasite kullanım oranımız ve ölçeğimiz sayesinde birim maliyetlerimizdeki üstünlüğümüzü de koruduk. Uzun yıllardır kazancının bir bölümünü, kâr dağıtım politikası kapsamında yatırımcılarına ödeyen Şirketimiz, Yönetim Kurulumuzun kararıyla 2023 yılı kârından hisse başı 5 TL brüt kâr payı teklifini Genel Kurulda hissedarlarımızın onayına sunma kararını aldı.

Diğer taraftan, ulusal ve küresel anlamda 2023 yılında yaşanan en dikkat çeken olumlu gelişme, iklim değişikliğinin ekonomik etkilerine dair artan farkındalık oldu. Bu artan farkındalık, tüm dünyada yenilenebilir enerji ve yeşil teknolojilere yatırımları teşvik etti. Bu alanlardaki yatırımlar, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik trendleriyle birleşerek iş dünyasının öncelikli gündem maddeleri arasına girdi.

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızda, Aksa'yı yarınlara daha rekabetçi bir yapıda hazırlarken, insan sağlığı ve çevre açısından güvenli ve yenilikçi ürünlerimiz de sektörümüzde devam eden başarımızın temelini oluşturuyor.

2023 yılında hayata geçirdiğimiz Aksa Deneyim Alanı (ADA) projesiyle, sürdürülebilirlik konusundaki bilincimizi ve uygulamalarımızı daha geniş bir kitleye ulaştırmayı başardık. Diğer taraftan, 2023 yılında yaşanan büyük deprem felaketinin ardından, Aksa Akrilik olarak bölgede kalıcı ve uzun süreli çözümlere destek olmak amacıyla Akkök Holding grup şirketleriyle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz.

2024 yılında; ölçeğimiz, verimliliğimiz ve maliyet yapımızın sağladığı rekabet avantajını kullanarak kapasite kullanım oranımızı artırmaya, özel ürünlerimizin ciromuzdaki payını yükseltmeye, yeni ürünler ile global ticari ağımızı genişletmeye odaklanacağız. Ayrıca, Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakırken yarım asırlık köklü geçmişimizden aldığımız güçle; aydınlık yeni yüzyıl için Cumhuriyetimize, Türkiye’ye ve dünya ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz.

Aksa’nın yıllardan beri sergilediği başarılı tabloda; yetenek ve özverileriyle en önemli paya sahip çalışanlarımıza, bizlere duydukları güven ile gücümüze güç katan iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

 

Raif Ali DİNÇKÖK

Yönetim Kurulu Başkanı