YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Kredi Derecelendirme Notları

Kredi Derecelendirme Kuruluşu

Değerlendirme Tarihi

Derecelendirme Türü

Kredi Derecelendirme Notu

Görünüm

JCR Eurasia Rating

30.03.2017

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu

BBB- (Yatırım Yapılabilir Seviye)

Stabil

JCR Eurasia Rating

30.03.2017

Uzun Vadeli Ulusal Notu

AA (Yüksek Düzeyde Yatırım Yapılabilir Seviye)

Stabil