SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Aksa Akrilik olarak, sürdürülebilir ve karlı büyüme odaklı iş modelimizle tüm paydaşlarımıza uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratmayı ve sektör liderliğimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz.

Sürdürülebilirlik ilkelerimiz ve sürdürülebilirlik odak konularımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) doğrudan katkı sağlıyoruz.

Sürdürülebilirlik İlkelerimiz ve Odak Konularımız

“Operasyonlarımızın ayak izini küçültüyoruz.”

İklim değişiklikleri ve doğal kaynakların azalması gibi küresel çevresel risklerin etkilerini en aza indirebilmek amacıyla tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini düzenli olarak ölçerek raporluyoruz. İyileştirmeye açık noktaları tespit ediyor, bu doğrultuda alacağımız aksiyonları belirliyoruz.

Temiz ve güvenli operasyonlar odağındaki öncelikli konularımız; “İklim Krizi ve Enerji Yönetimi“, “Hava Emisyonları”, ”Su ve Atık Su Yönetimi” olup, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki çalışmalarımızı kapsamaktadır.

“Geleceğimizi yeniliklerle şekillendiriyoruz”

Küresel anlamda büyük bir dönüşümü tetikleyen teknoloji ve dijitalleşme eğilimine yanıt vererek, değişen koşullara uyum becerimizi geliştiriyoruz. Yenilikçi ve çevresel etkisi düşük ürün tasarımlarımızla küresel sorunlara sürdürülebilir çözümler üretiyoruz.

Sürdürülebilir Yenilikler odağındaki öncelikli konularımız; “Ar-Ge ve İnovasyon”, “Çevreye ve İnsan Sağlığına Uygun Ürün Geliştirme”, “Döngüsel Ekonomi” olarak belirlenmiştir. Bu konular, dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarımızı, Ar-Ge bünyesinde gerçekleştirdiğimiz ürün tasarımlarımızı, ileri ve geri dönüşüm alanında yaptığımız çalışmaları kapsamaktadır.

“Tüm paydaşlarımızla birlikte büyüyoruz”

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacısı olarak; “İnsan Hakları”, “Çalışma Standartları”, ''Çevre'' ve ''Yolsuzlukla Mücadele'' ana başlıkları altındaki 10 temel ilke doğrultusunda sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Şirketimizin sürdürülebilirlik yaklaşımının tüm değer zincirimizde yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yapıyoruz.

Sürdürülebilir Değer Zinciri odağındaki öncelikli konularımız; “Değer Zinciri Yönetimi”, “Finansal Performans ve Müşteri Memnuniyeti”dir.  Güçlü İnsan/Güçlü Toplum odağındaki öncelikli konularımız ise, “İş Sağlığı ve Güvenliği”, “İnsan ve Çalışan Hakları”, ”Nitelikli İşgücü ve Yetenek Yönetimi”, “Çeşitlilik’’ ve ‘’Fırsat Eşitliği”dir. Bu konular, sosyal, ekonomik ve çevresel etki alanlarında tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir pozitif değerler yaratma ve bu değerleri yarınlara taşıma taahhüdümüz doğrultusunda yaptığımız çalışmaları kapsamaktadır.

Sitemizin işlevselliği için bu sayfada teknik olarak gerekli çerezler tutulmuştur. Teknik olarak tutulması gerekmeyen ancak size daha iyi kullanıcı tecrübesi ve kişiye özel teklif (pazarlama çerezleri, reklam ve takip mekanizmaları) sunmamıza, internet trafiğimizi analiz etmemize ve sosyal medya özellikleri sağlamamıza izin veren çerez ve takip mekanizmaları ancak onayınızı vermeniz halinde kullanılır. Bize onayınızı iletmek ya da ilettiğiniz onayı ileriye etkili olacak şekilde geri çekmek için aşağıdaki kutucuğu işaretleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamızı ve Çerez Politikamızı inceleyiniz.

 

Eğer tüm çerezleri etkisiz hale getirmek istiyorsanız, lütfen tarayıcınızın ayarlarına gidin ve çerezlerin kullanımını etkisizleştirin.