SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik Yönetimi

Aksa’da, sürdürülebilirlik yönetimi en üst düzeyde Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilmekte; Riskin Erken Saptanması, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi katkılarıyla kurumsal sürdürülebilirlik stratejimize yön verilmektedir.

Genel Müdürümüz tarafından başkanlık edilen ve Kurumsal Yönetim Komitesi’ne bağlı "Sürdürülebilirlik Komitesi"; sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği alanındaki gelişmelerin değerlendirilmesi, iklim değişikliği kaynaklı risk ve fırsatları göz önünde bulundurarak kurumsal sürdürülebilirlik stratejimizin geliştirilmesi, sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda belirlenen hedef ve aksiyonların tanımlanmasından sorumludur.

Sürdürülebilirlik eksenli konuların bütüncül olarak ele alındığı Sürdürülebilirlik Komitesinde alınan kararlar, çeyreklik dönemlerle Yönetim Kuruluna raporlanmaktadır.