SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çevre ve İSG Performans Verileri

2017, 2018 ve 2019 Yıllarına Ait Çevre ve İSG Performansı Verisi

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. olarak Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Yönetim Sistemlerini ürün, hizmet ve faaliyetlerimizde etkin şekilde uygular, gözden geçirerek sürekli iyileştiririz. Ürünlerimizi; teknolojideki ve pazardaki yenilikleri takip ederek, değişen pazar şartlarını ve müşteri odaklı yaklaşımı esas alarak, rekabetçi maliyet, yüksek kalite ve verimlilik, düşük enerji tüketimini göz önüne alarak üretiriz. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, uygulanabilir şartlara ve uygunluk yükümlülüklerine uyumlu olarak çalışırız.

Çalışanlarımızın yetkinliklerini, etik değerlerimize uyumu, kalite ve çevre bilincini, sağlık, emniyet ve eğitim düzeyini arttırmak için politika ve hedeflerimize uygun eğitimleri yaygın ve sürekli uygulamaya özen gösteririz. Faaliyetlerimizde kaynakların verimli kullanılmasına, kirliliğin önlenmesine ve ekosistemin korunmasına yardımcı oluruz.

Hem çevre hem de sosyal alanlardaki performansımızı etkin yönetmek üzere performansa dair veriyi sürekli takip eder, kayıt altına alır ve izleriz. Gerekli durumlarda iyileştirmeler sağlamak üzere kayıt altına alınmış veriyi kullanırız.

Acil durumlar ve muhtemel risk ve fırsatların yönetimi, çevre boyutları ve enerji verimliliği ile ilgili uygulamaları, yönetimin liderliği ve çalışanların katılımı ile kontrol altında tutar, paydaşlarımızın duyarlılığını arttırırız. Tasarım, tüketim, üretim ve atık bertaraf süreçlerimizde, Oeko-Tex ve Yeşil Liman Sertifikasyonlarımızın devamlılığının yanı sıra iklim değişikliği, su ve karbon ayak izi çalışmalarını yürütürüz.

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. olarak politikanın gerekliliklerinin sağlanmasını ve çalışanlarımız tarafından benimsenmesini taahhüt ederiz.

Risklerimizi haritalandırıyoruz ve tasarım aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştiririz.

Çevre Performansı Verisi

Enerji tüketimi (MWh)

2017

2018

2019

Doğalgaz

656.410

352.944

285.682

Elektrik

193.063

176.273

177.973

Kömür

2.539.259

2.189.692

3.146.642

Toplam Tüketilen Enerji Tüketimi (MWh)

 

2.540.108

2.190.221

3.147.106

 

Enerji Tasarrufu (MWh)

2017

2018

2019

Yıllık toplam enerji tasarrufu (MWh)

17038

57785

10219

 

Sera gazı salımları (ton CO2e)

2017

2018

2019

Doğrudan (Kapsam 1)

1.034.366

809.759,39

1.118.706

Dolaylı (Kapsam 2)

132.465

1.728,91

322

Toplam

1.166.831

811.488

1.119.028

 

Hava salımları (kg)

2018

2019

NOx

95.783

1865,2

SOx

35.102

62,8

Tehlikeli hava kirleticiler (HAP)

2,6

0

Parçacıklı madde (PM)

5.980

0

 

2017

2018

2019

Toplam çevre yatırım ve harcamaları (USD)

1,2 milyon

0,72 milyon

0,872 milyon

 

Kaynağına göre su kullanımı (m3)

2017

2018

2019

Yüzey suları (Sulak alanlar, nehirler, göller, deniz vb. kaynaklar)

2.928.229

2.767.570

2.309.486

Yeraltı Suyu (Kuyu suyu)

196.046

204.314

0

Baraj suyu

1.325.413

1.414.090

2.351.885

Toplam su kullanımı

4.449.688

4.385.974

4.661.371

 

Yeniden kullanılan su ve atık su (m3)

2017

2018

2019

Geri kazanılan/tekrar kullanılan su miktarı (m3)

1.081.527

1.006.879

933.961

Atıksu miktarı (m3)

2.329.478

2.210.370

2.576.911

 

Tehlikeli atık miktarı (ton)

2017

2018

2019

Düzenli depolama/katı atık sahasına giden

28

0,7

262

Enerji amaçlı geri kazanılan

706

1.895

1.582

Tekrar kullanılan

20

26

17

Diğer

541

396

83

Toplam tehlikeli atık

1.295

2.317

1.944

 

Tehlikesiz atık miktarı (ton)

2017

2018

2019

Düzenli depolama/katı atık sahasına giden

683

150

66

Geri dönüştürülen

4.024

3.273

5.356

Enerji amaçlı geri kazanılan

0

58

13

Diğer*

13.616

10.164

9.098

Toplam tehlikesiz atık

18.323

13.645

14.533

 

Çalışan & İSG Verisi

Kategoriye göre çalışan sayısı

 

2017

2018

2019

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Toplam

127

1172

118

1114

121

1082

Beyaz yaka

59

149

59

146

61

138

Mavi yaka

68

1020

59

968

60

944

 

İş Sağlığı ve Güvenliği kurulunda çalışanlarımızın tamamı temsil edilmektedir. SEÇ Müdürü İSG’den sorumlu olan en yetkili yöneticidir ve CEO'ya bir raporlama düzeyi uzaklıktadır. İSG konusunda kısa/uzun vadeli birçok hedefimiz vardır. Kaza istatistiklerimizi kullandığımız bir veri tabanında tutmaktayız. Bu veri tabanı ile iç ve dış ilgili merciler bilgilendirilmektedir.

İSG yönetimimizi kurum içi politikaların yanı sıra uluslararası standartlarda OHSAS 18001 kapsamında yönetiyoruz.

Çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği

2017

2018

2019

Kaza sıklık oranı

0,54

0,57

1,10

Meslek hastalığı oranı (ODR)

0.00

0.00

0.00

Kayıp gün oranı (LDR)

8,81

25,30

19,36

Devamsızlık oranı (AR)

0,04

0,10

0,08

 

Taşeron Çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği

2017

2018

2019

Kaza sıklık oranı

14,63

15,96

6,10

Meslek hastalığı oranı (ODR)

0.00

0.00

0.00

Kayıp gün oranı (LDR)

73,00

70,61

21,33

Devamsızlık oranı (AR)

0,29

0,28

0,09

 

2017

2018

2019

İş sağlığı ve güvenliğine konusunda verilen eğitim miktarı (kişi x saat)

26.978

27.904

24.878

Çalışan başına verilen İSG eğitim saati

16

16

16

 

Sitemizin işlevselliği için bu sayfada teknik olarak gerekli çerezler tutulmuştur. Teknik olarak tutulması gerekmeyen ancak size daha iyi kullanıcı tecrübesi ve kişiye özel teklif (pazarlama çerezleri, reklam ve takip mekanizmaları) sunmamıza, internet trafiğimizi analiz etmemize ve sosyal medya özellikleri sağlamamıza izin veren çerez ve takip mekanizmaları ancak onayınızı vermeniz halinde kullanılır. Bize onayınızı iletmek ya da ilettiğiniz onayı ileriye etkili olacak şekilde geri çekmek için aşağıdaki kutucuğu işaretleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamızı ve Çerez Politikamızı inceleyiniz.

 

Eğer tüm çerezleri etkisiz hale getirmek istiyorsanız, lütfen tarayıcınızın ayarlarına gidin ve çerezlerin kullanımını etkisizleştirin.