SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çevre ve İSG Performans Verileri

2016, 2017 ve 2018 Yıllarına Ait Çevre ve İSG Performansı Verisi

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. olarak Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Yönetim Sistemlerini ürün, hizmet ve faaliyetlerimizde etkin şekilde uygular, gözden geçirerek sürekli iyileştiririz. Ürünlerimizi; teknolojideki ve pazardaki yenilikleri takip ederek, değişen pazar şartlarını ve müşteri odaklı yaklaşımı esas alarak, rekabetçi maliyet, yüksek kalite ve verimlilik, düşük enerji tüketimini göz önüne alarak üretiriz. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, uygulanabilir şartlara ve uygunluk yükümlülüklerine uyumlu olarak çalışırız.

Çalışanlarımızın yetkinliklerini, etik değerlerimize uyumu, kalite ve çevre bilincini, sağlık, emniyet ve eğitim düzeyini arttırmak için politika ve hedeflerimize uygun eğitimleri yaygın ve sürekli uygulamaya özen gösteririz. Faaliyetlerimizde kaynakların verimli kullanılmasına, kirliliğin önlenmesine ve ekosistemin korunmasına yardımcı oluruz.

Hem çevre hem de sosyal alanlardaki performansımızı etkin yönetmek üzere performansa dair veriyi sürekli takip eder, kayıt altına alır ve izleriz. Gerekli durumlarda iyileştirmeler sağlamak üzere kayıt altına alınmış veriyi kullanırız.

Acil durumlar ve muhtemel risk ve fırsatların yönetimi, çevre boyutları ve enerji verimliliği ile ilgili uygulamaları, yönetimin liderliği ve çalışanların katılımı ile kontrol altında tutar, paydaşlarımızın duyarlılığını arttırırız. Tasarım, tüketim, üretim ve atık bertaraf süreçlerimizde, Oeko-Tex ve Yeşil Liman Sertifikasyonlarımızın devamlılığının yanı sıra iklim değişikliği, su ve karbon ayak izi çalışmalarını yürütürüz.

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. olarak politikanın gerekliliklerinin sağlanmasını ve çalışanlarımız tarafından benimsenmesini taahhüt ederiz.

Risklerimizi haritalandırıyoruz ve tasarım aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştiririz.

Çevre Performansı Verisi

Enerji Tüketimi (MWh)

2016

2017

2018

Doğalgaz

756.369

656.410

352.944

Elektrik

195.331

193.063

176.273

Kömür

3.244

2.507

2.190

Atık ısı

40179

23425

14585

Toplam Tüketilen Enerji Tüketimi (MWh)

1.701.633

1.687.454

1.529.814

 

Enerji Tasarrufu (MWh)

2016

2017

2018

Yıllık toplam enerji tasarrufu (MWh)

11371

17038

57785

 

Sera gazı salımları (ton CO2e)

2016

2017

2018

Doğrudan (Kapsam 1)

1.234.715

1.034.366

809.759,39

Dolaylı (Kapsam 2)

5.533

132.465

1.728,91

Toplam

1.240.248

1.166.831

811.488

 

Hava salımları (kg)

2018

NOx

95.783

SOx

35.102

Tehlikeli hava kirleticiler (HAP)

2,6

Parçacıklı madde (PM)

5.980

 

2016

2017

2018

Toplam çevre yatırım ve harcamaları (USD)

1,7 milyon

1,2 milyon

0,72 milyon

 

 

Kaynağına göre su kullanımı (m3)

2016

2017

2018

Yüzey suları (Sulak alanlar, nehirler, göller, deniz vb. kaynaklar)

2.608.944

2.928.229

2.767.570

Yeraltı Suyu (Kuyu suyu)

194.758

196.046

204.314

Baraj suyu

1.653.617

1.325.413

1.414.090

Toplam su kullanımı

4.457.319

4.449.688

4.385.974

 

 

2016

2017

2018

Geri kazanılan/tekrar kullanılan su miktarı (m3)

1.093.890

1.081.527

1.006.879

Atıksu miktarı (m3)

2.830.040

2.329.478

2.210.370

 

 

Tehlikeli atık miktarı (ton)

2016

2017

2018

Toplam tehlikeli atık

6.827

1.295

2.317

Düzenli depolama/katı atık sahasına giden

193

28

0,711

Geri dönüştürülen

0

0

0

Enerji amaçlı geri kazanılan

6.525

706

1.895

Tekrar kullanılan

0

20

26

Kompostlanan

0

0

0

Karada yakma

0

411

274

Diğer (RDF Atık)

109

130

122

 

Tehlikesiz atık miktarı (ton)

2016

2017

2018

Toplam tehlikesiz atık

18.870

18.323

13.645

Düzenli depolama/katı atık sahasına giden

336

683

150

Geri dönüştürülen

2.345

4.024

3.273

Enerji amaçlı geri kazanılan

0

0

58

Tekrar kullanılan

0

0

0

Kompostlanan

0

0

0

Karada yakma

0

281

302

Çimento hammadde katkısı

304

0

0

Geri kazanım

15.867

0

0

Diğer (RDF Atık)

18,5

13.335

9.862

Çalışan & İSG Verisi

 

2016

2017

2018

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Toplam çalışan sayısı

128

1.135

129

1.181

120

1.119

Beyaz yakalı çalışan sayısı

62

160

61

158

61

152

Mavi yakalı çalışan sayısı

66

975

68

1.023

59

967

İş Sağlığı ve Güvenliği kurulunda çalışanlarımızın tamamı temsil edilmektedir. SEÇ Müdürü İSG’den sorumlu olan en yetkili yöneticidir ve CEO'ya bir raporlama düzeyi uzaklıktadır. İSG konusunda kısa/uzun vadeli birçok hedefimiz vardır. Kaza istatistiklerimizi kullandığımız bir veri tabanında tutmaktayız. Bu veri tabanı ile iç ve dış ilgili merciler bilgilendirilmektedir.

İSG yönetimimizi kurum içi politikaların yanı sıra uluslararası standartlarda OHSAS 18001 kapsamında yönetiyoruz.

Çalışanlar İSG verisi

2016

2017

2018

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kaza sıklık oranı (IR)

0,58

0,91

0,00

0,59

0,00

0,62

Meslek hastalığı oranı (ODR)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kayıp gün oranı (LDR)

12,84

23,96

0,00

9,69

9,13

26,87

Devamsızlık oranı (AR)

%0,05

%0,10

%0,00

%0,04

%0,04

%0,11

Taşeron çalışanlar İSG verisi

2016

2017

2018

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kaza sıklık oranı (IR)

3,86

1,29

1,11

2,55

1,79

2,25

Meslek hastalığı oranı (ODR)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kayıp gün oranı (LDR)

8,56

12,49

1,59

14,85

5,71

11,63

Devamsızlık oranı (AR)

%0,03

%0,05

%0,01

%0,06

%0,02

%0,05

2016

2017

2018

İş sağlığı ve güvenliğine konusunda verilen eğitim miktarı (kişi x saat)

26.183

26.978

27.904

Çalışan başına verilen İSG eğitim saatini belirtiniz.

16

16

16

Sitemizin işlevselliği için bu sayfada teknik olarak gerekli çerezler tutulmuştur. Teknik olarak tutulması gerekmeyen ancak size daha iyi kullanıcı tecrübesi ve kişiye özel teklif (pazarlama çerezleri, reklam ve takip mekanizmaları) sunmamıza, internet trafiğimizi analiz etmemize ve sosyal medya özellikleri sağlamamıza izin veren çerez ve takip mekanizmaları ancak onayınızı vermeniz halinde kullanılır. Bize onayınızı iletmek ya da ilettiğiniz onayı ileriye etkili olacak şekilde geri çekmek için aşağıdaki kutucuğu işaretleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamızı ve Çerez Politikamızı inceleyiniz.

 

Eğer tüm çerezleri etkisiz hale getirmek istiyorsanız, lütfen tarayıcınızın ayarlarına gidin ve çerezlerin kullanımını etkisizleştirin.