SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çevre ve İSG Performans Verileri

2017, 2018 ve 2019 Yıllarına Ait Çevre ve İSG Performansı Verisi

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. olarak Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Yönetim Sistemlerini ürün, hizmet ve faaliyetlerimizde etkin şekilde uygular, gözden geçirerek sürekli iyileştiririz. Ürünlerimizi; teknolojideki ve pazardaki yenilikleri takip ederek, değişen pazar şartlarını ve müşteri odaklı yaklaşımı esas alarak, rekabetçi maliyet, yüksek kalite ve verimlilik, düşük enerji tüketimini göz önüne alarak üretiriz. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, uygulanabilir şartlara ve uygunluk yükümlülüklerine uyumlu olarak çalışırız.

Çalışanlarımızın yetkinliklerini, etik değerlerimize uyumu, kalite ve çevre bilincini, sağlık, emniyet ve eğitim düzeyini arttırmak için politika ve hedeflerimize uygun eğitimleri yaygın ve sürekli uygulamaya özen gösteririz. Faaliyetlerimizde kaynakların verimli kullanılmasına, kirliliğin önlenmesine ve ekosistemin korunmasına yardımcı oluruz.

Hem çevre hem de sosyal alanlardaki performansımızı etkin yönetmek üzere performansa dair veriyi sürekli takip eder, kayıt altına alır ve izleriz. Gerekli durumlarda iyileştirmeler sağlamak üzere kayıt altına alınmış veriyi kullanırız.

Acil durumlar ve muhtemel risk ve fırsatların yönetimi, çevre boyutları ve enerji verimliliği ile ilgili uygulamaları, yönetimin liderliği ve çalışanların katılımı ile kontrol altında tutar, paydaşlarımızın duyarlılığını arttırırız. Tasarım, tüketim, üretim ve atık bertaraf süreçlerimizde, Oeko-Tex ve Yeşil Liman Sertifikasyonlarımızın devamlılığının yanı sıra iklim değişikliği, su ve karbon ayak izi çalışmalarını yürütürüz.

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. olarak politikanın gerekliliklerinin sağlanmasını ve çalışanlarımız tarafından benimsenmesini taahhüt ederiz.

Risklerimizi haritalandırıyoruz ve tasarım aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştiririz.

Çevre Performansı Verisi

Enerji tüketimi (MWh)

2018

2019

2020

Doğalgaz

352.944

285.682

471.656

Elektrik

176.273

177.973

185.228

Kömür

2.189.692

3.146.642

2.581.400

Enerji Yoğunluğu (MWh/ton-üretim)

10.16

13.85 11.05

 

Enerji Tasarrufu (MWh)

2017

2018

2019

Yıllık toplam enerji tasarrufu (MWh)

17038

57785

10219

 

Sera gazı Emisyonları (ton CO2e)

2018

2019

2020

Kapsam 1

809.759

1.118.706

946.171

Kapsam 2

1.728

322

4.739
Kapsam 3 839,67 - -
Sera gazı salım yoğunluğu 3,03 4,29 3,15

 

Hava salımları (ton)

2018

2019

2020
Toz emisyonu miktarı 83,5 77,3 69,55

NOx

95.783

1865,2

443,58

SOx

35.102

62,8

536,97

Tehlikeli hava kirleticiler (HAP)

-

-

-

Parçacıklı madde (PM)

-

0,0000624588

-

 

2017

2018

2019

Toplam çevre yatırım ve harcamaları (USD)

1,2 milyon

0,72 milyon

0,872 milyon

 

Su kullanımı (m3)

2018

2019

2020

Yüzey suları

2.767.570

2.309.486

2.200.910

Yeraltı Suyu

204.314

0

0

Diğer (Baraj suyu)

1.414.090

2.351.885

2618.003

Toplam su kullanımı

4.385.974

4.661.371

4.818.912

 

Yeniden kullanılan su ve atık su (m3)

2018

2019

2020

Geri kazanılan/tekrar kullanılan su miktarı

1.006.879

933.961

1.093.740

Atıksu miktarı

2.210.370

2.576.911

2.737.444

 

Tehlikeli atık miktarı (ton)

2018

2019

2020

Düzenli depolama/katı atık sahasına giden

321

262

8

Yakılmış (Enerji amaçlı geri kazanılan)

1.597

1.267

1019

Yakılmış (Enerji amaçlı geri kazanılmayan)

274

317

435

Diğer

153

98

622

Toplam tehlikeli atık

2.345

1.944

2.084

 

Tehlikesiz atık miktarı (ton)

2018

2019

2020

Düzenli depolama/katı atık sahasına giden

728

1.561

8.122

Geri dönüştürülen

4.139

2.859

1.783

Yakılmış (Enerji amaçlı geri kazanılan)

3.625

13.628

4.566
Yakılış (Enerji amaçlı geri kazanılmayan) 301 579 283

Toplam tehlikesiz atık

8.793

18.627

14.754

 

Çalışan & İSG Verisi

Kategoriye göre çalışan sayısı

 

2018

2019

2020

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Toplam

118

1114

121

1082

140

1132

Beyaz yaka

59

146

61

138

65

146

Mavi yaka

59

968

60

944

75

986

 

İş Sağlığı ve Güvenliği kurulunda çalışanlarımızın tamamı temsil edilmektedir. SEÇ Müdürü İSG’den sorumlu olan en yetkili yöneticidir ve CEO'ya bir raporlama düzeyi uzaklıktadır. İSG konusunda kısa/uzun vadeli birçok hedefimiz vardır. Kaza istatistiklerimizi kullandığımız bir veri tabanında tutmaktayız. Bu veri tabanı ile iç ve dış ilgili merciler bilgilendirilmektedir.

İSG yönetimimizi kurum içi politikaların yanı sıra uluslararası standartlarda OHSAS 18001 kapsamında yönetiyoruz.

Çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği

2018

2019

2020

Kaza sayısı

10

19

11

Ölümlü Vaka Sayısı 0 0 0
Devamsızlık (kaybedilen işgücü toplamı) 9.724 7.797 11.949
Kazadan kaynaklı devamsızlık 455 340 343
Kaza sıklık oranı 0,56 1,08 0,59

Meslek hastalığı oranı (ODR)

0.00

0.00

0.00

Kayıp gün oranı (LDR)

23,41

19,36

18,47

Devamsızlık oranı (AR)

2,16

1,78

2,57

 

Çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği

2018

2019

2020

Kaza sayısı

39

16

28

Ölümlü Vaka Sayısı 0 0 0
Devamsızlık (kaybedilen işgücü toplamı) 9.724 1.174 668
Kazadan kaynaklı devamsızlık 200 57 391
Kaza sıklık oranı 15,96 6,10 10,36

Meslek hastalığı oranı (ODR)

0.00

0.00

0.00

Kayıp gün oranı (LDR)

70,61

21,33

143,21

Devamsızlık oranı (AR)

13,73

1,76

0,98

 

Çalışan eğitimi

2018

2019

2020

Eğitim saati(İSG eğitimleri hariç)

15.012

22.507

951

Çalışan başına yıllık ortalama eğitim

12,2

18,7

17,4
Etik eğitim saati 190 148 347
İSG eğitim saati 22.424 24.878 20.372

 

Sitemizin işlevselliği için bu sayfada teknik olarak gerekli çerezler tutulmuştur. Teknik olarak tutulması gerekmeyen ancak size daha iyi kullanıcı tecrübesi ve kişiye özel teklif (pazarlama çerezleri, reklam ve takip mekanizmaları) sunmamıza, internet trafiğimizi analiz etmemize ve sosyal medya özellikleri sağlamamıza izin veren çerez ve takip mekanizmaları ancak onayınızı vermeniz halinde kullanılır. Bize onayınızı iletmek ya da ilettiğiniz onayı ileriye etkili olacak şekilde geri çekmek için aşağıdaki kutucuğu işaretleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamızı ve Çerez Politikamızı inceleyiniz.

 

Eğer tüm çerezleri etkisiz hale getirmek istiyorsanız, lütfen tarayıcınızın ayarlarına gidin ve çerezlerin kullanımını etkisizleştirin.