SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çevresel Sürdürülebilirlik

Aksa operasyonlarını üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle gerçekleştirmektedir. Süreçlerimiz operasyonlarımızın sürekliliğinin ve verimliliğinin, bu operasyonların çevre ile uyumlu şekilde sürdürülmesiyle mümkün olabileceğinin farkındalığıyla yönetilmektedir. Çevrenin gelecek nesiller için yaşanabilecek bir yer olması amacı ile çevreye duyarlı süreçler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

Tüm operasyonlarımızda kaynakların verimli kullanımı ve çevreye saygılı olma ilkelerimizle hareket edilmektedir. Paydaşlarımızın Sağlık, Emniyet ve Çevre ile ilgili soruları yanıtlanmakta ve tüm süreçlerimizde proaktif ve şeffaf bir yaklaşım sergilenmektedir.

1997 yılından bu yana ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan Aksa, çevresel performansını yasa ve yönetmeliklerce belirlenmiş kurallara tam uyum göstermenin ötesinde sektöre örnek olacak uygulamalar ile yönetmektedir. Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. Kurumsal Çerçeve Çevre Yönetim Sistemi Özeti ve Çevre Yönetim Sistemi Politikası sayesinde de hizmet ve faaliyetlerimizi etkin şekilde uygular, gözden geçirerek sürekli iyileştiririz.

SU YÖNETİMİ

Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması, verimli kullanılması ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması tüm dünya için özel öneme sahip bir konu durumundadır. Su, bu doğal kaynakların en önemlilerinden biridir. Aksa olarak gerek dünyada su kaynaklarının kullanımına yönelik sorunlar gerekse de iklim değişikliğinin etkisi ile su yönetiminin kritik önemini günümüzde daha fazla tecrübe etmekteyiz.

Su operasyonlarımız için sürdürülebilirliğin en önemli unsurlarından biri olarak kaynak çeşitliliği, verimli üretim, verimli tüketim ve alıcı ortama verilen atık su karakteri konularını da kapsayacak şekilde bütüncül bir çerçevede yönetilmektedir.  Bu kapsamda Ters Osmoz ve Ortak Arıtma Tesislerimizi 2015 yılı itibarı ile devreye alarak su kaynaklarımızı ve üretimimizi sürdürülebilir kılmayı amaçladık.

 

ATIK YÖNETİMİ

Bir üretim şirketi olarak süreçlerimiz sonucu oluşan atıkların hassasiyetle yönetilmesi bilinciyle operasyonlarımızı sürdürmekteyiz. Faaliyetlerimiz sonucu kaynaklanan atıklar atık yönetimi hiyerarşisine uygun olarak yönetilmektedir. Atıkların kaynağında azaltılması, ayrı toplanması, atık karakterlerine bağlı olarak mevzuata uygun şekilde bertarafı sağlanmaktadır.

Atıklarımızın %97’si geri kazanım ve diğer sektörlerde hammadde katkısı olarak değerlendirilmektedir.

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Aksa’da operasyonel sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için kesintisiz enerji tedariği ve enerji yönetimi özel öneme sahiptir. Enerji üretimimiz ile bu devamlılığı sağladığımız gibi aynı bölgede faaliyet gösterdiğimiz kardeş kuruluşlara da enerji sağlanmakta ve ayrıca üretilen enerji fazlası elektrik piyasasına arz edilmektedir.

Prosesimiz gereği operasyonlarımızın devamlılığı için kesintisiz enerji tedariği kadar enerjinin verimli kullanımı da önemlidir. Sistematik enerji yönetimi ile tedarik, verimlilik, iklim değişikliği ve diğer ilişkili çevresel etkiler birlikte yönetilmektedir.

Enerji yönetimi kapsamında 2015 yılı içerisinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasyon süreci tamamlanmıştır. Tüm süreçlerimizin her aşamasında enerjinin daha verimli kullanılması ve birim üretim için tüketilen enerji miktarı takip edilmektedir. Aynı zamanda iklim değişikliği kapsamındaki çalışmalarımız 2010 yılından bu yana ISO 14064-1 standardı kapsamında denetlenmekte ve kapsamlı güvence ile sertifikalandırılmaktadır.

İklim değişikliğinin tüm dünyayı etkilediği günümüzde, bu konunun iş dünyasına yansıması şirketlerin doğrudan etkilendiği süreçleri beraberinde getirmektedir. Aksa iklim değişikliğini beraberinde getiren riskler ve fırsatlar çerçevesinde değerlendirmekte ve yasal uygulamalarla birlikte operasyonlarına devam etmektedir.

 

BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI

Biyolojik çeşitlilik, dünya üzerindeki sistemlerin devamlılığı açısından temel bir unsur. Faaliyetlerimizin biyoçeşitlilik üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri, Biyoçeşitlilik Sözleşmesi (Convention on Biological Diversity- CBD) ilkeleri rehberliğinde  takip ediyoruz. 2016 yılından bu yana üretim tesislerimiz ve yakın çevresinin ekolojik özellikleri ortaya koyan çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda bitki örtüsü, hayvan yaşamı ve sudaki yaşam üzerine değerlendirmelerle nadir ve korunması gereken türleri ve doğal yaşamı inceliyoruz. 2019 yılında korunması gereken türleri belirleyerek, bu türlerin yok olmasının önüne geçilmesi ve üretime bağlı olarak doğal yaşam üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerin azaltılması için gereken önlemleri değerlendirdik.

2016 yılında Akrilik Elyaf ve Enerji üretim tesislerimiz için Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile tesis alanı ve yakın çevresindeki ekosistem üzerine etkimizi inceleyen Ekosistem Değerlendirme Raporu oluşturduk.

2019 yılında başladığımız bir proje ile Akrilik Elyaf ve Enerji Üretim Tesisleri ile Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki diğer tesisleri de kapsayan geniş bir alanda arazi ve gözlem çalışmaları yürütülüyor. Ankara Üniversitesi iş birliği ile, proje sahasının bitki örtüsü ve hayvan yaşamının tespiti, endemik, nadir ve nesli tehdit altında olan bitki türleri üzerine etkileri ve alınması gereken önlemleri Floristik ve Faunistik Değerlendirme Raporu’nda topluyoruz.

Ekolojik değerlendirmelerle tesiste ve yakın çevresinde endemik (Bölgeye özgü) veya endemik olmadığı halde nadir yayılış gösteren veya Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) ve Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması (Bern) Sözleşmesi’nin koruma listesinde yer alan türler olmadığını; kültür bitkilerinin ise tesisten kaynaklı emisyon ve atıklardan etkilenmediğini; tesis alanı etrafındaki istasyonlar ile doğallığı nispeten korunmuş kontrol istasyonları arasında biyoçeşitlilik açısından belirgin bir fark bulunmadığını tespit ettik.

Tesis alanı sınırlarındaki karasal hayvan yaşamına olası etkilerle ilgili önlemler aldık. Arka plan emisyon ve gürültü değerleri mevzuatın altında olsa da düzenlemelerin ötesine geçerek potansiyel etkileri azaltmaya odaklandık. Örneğin tesis alanı ve yakın çevresinde üreyen hayvanların ve yavrularının zarar görmesini engellemeyi, araç trafiği nedeniyle oluşacak gürültü ve tozu azaltmayı, hareket yeteneği kısıtlı olan ve tesisi terk edemeyecek hayvanlara (tosbağa ve kirpi gibi) tesiste rastlanması halinde uygun yöntemlerle güvenli yere getirilmelerini ilke edindik.

Deniz ekosistemi için, olası kaza durumlarında deniz ortamına karışacak hidrokarbon bileşiklerinin (benzin, yağ, mazot gibi petrol türevleri) deniz yüzeyinde rüzgâr ve dalga hareketleri ile yayılmasını önlemeye çalışıyoruz. Bu kapsamda, acil durum depolarında yüzen bariyerler ve petrol türevlerini hapsedildiği bariyer içerisinden mekanik olarak toplamaya yarayan ekipman bulundurmaya başladık. 2020 yılı içerisinde, üretim faaliyetlerimizin biyoçeşitlilik üzerinde yarattığı etkiyi daha geniş çaplı şekilde ölçerek koruma çalışmaları yapmayı hedefliyoruz.

Sitemizin işlevselliği için bu sayfada teknik olarak gerekli çerezler tutulmuştur. Teknik olarak tutulması gerekmeyen ancak size daha iyi kullanıcı tecrübesi ve kişiye özel teklif (pazarlama çerezleri, reklam ve takip mekanizmaları) sunmamıza, internet trafiğimizi analiz etmemize ve sosyal medya özellikleri sağlamamıza izin veren çerez ve takip mekanizmaları ancak onayınızı vermeniz halinde kullanılır. Bize onayınızı iletmek ya da ilettiğiniz onayı ileriye etkili olacak şekilde geri çekmek için aşağıdaki kutucuğu işaretleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikamızı ve Çerez Politikamızı inceleyiniz.

 

Eğer tüm çerezleri etkisiz hale getirmek istiyorsanız, lütfen tarayıcınızın ayarlarına gidin ve çerezlerin kullanımını etkisizleştirin.