YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Şirket Ortaklık Yapısı

Ortak

Oran %

Tutar (TL)

Akkök Holding A.Ş.

39,59

128.165.619,94

Emniyet Ticaret A.Ş.

23,47

76.000.000,97

Diğer

36,94

119.584.379,09

Toplam

100,00

323.750.000,00

Aksa’nın çıkarılmış sermayesi 323.750.000 TL nominal değerde olup, her bir hisse senedi 0,01 TL nominal değerli ve 32.375.000.000 adet hisseyi içermektedir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca oyda ve yönetimde imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı 6.500.000.000 TL'dir.

Doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesi

Adı - Soyadı

Sermayedeki Payı (TL)

Sermayedeki Payı (%)

Nilüfer Dinçkök Çiftçi

25.633.035

7,92

İzer Lodrik

23.966.505

7,40

Vedat Lodrik 23.917.834 7.39

Ömer Dinçkök

23.069.812

7,13

Raif Ali Dinçkök 17.088.749 5,28