YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetimden Sorumlu Komite

Kamil Batur ŞULEN
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Güler ARAS
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi


Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları

 

Kurumsal Yönetim Komitesi

Güler ARAS Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Lale DEVELİOĞLU Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Erdinç KAZAK Kurumsal Yönetim Komite Üyesi


Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Lale DEVELİOĞLU
Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı
Kamil Batur ŞULEN Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Fırat DUMAN Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi


Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları