KURUMSAL

Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı

Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No:2 Taşköprü Çiftlikköy / Yalova (40°41'00.13"K 29°24'11.66"D) adresinde bulunan üretim tesislerinde gerçekleştirilen süreç ve faaliyetleri (Limancılık faaliyetleri kapsamında hammaddenin Liman Tesisi’nden depolama sahasına alımı ve ‘’Akrilik Ekru ve Boyalı Tov, Tops ve Kesik Elyaf tasarımı, üretimi’’ şeklinde özetlenebilecek kapsamda tüm ürünlerin ambalajlanarak müşteriye gönderilmek üzere ürünün fabrika mamul madde ambarından sevk edilmesi) için gerekliliklerin tanımlanması, sorumlulukların tayin edilmesi, dokümante edilmiş prosedürleri ve atıfları gibi Çevre Yönetim Sistemi kapsamında yer alan süreçleri ile AKSA, 502 bin metrekarelik alana sahip, Akrilik Elyaf üreticisidir.

Aksafil işletmemiz ise, Yalova’da (40°41'4.18"K 29°24'40.39"D) bulunan üretim tesisinde Kesik Elyaftan İplik Üretimi yapmaktadır.

AKSA olarak, amacımız; yürütülen faaliyetler, hizmet ve üretim süreçlerinde çevresel etkilerin dikkate alınması; doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi, çevresel performansın iyileştirilmesi ve geliştirilmesidir.

Organize Sanayi Bölgesi dahilinde faaliyet gösteren Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş.’nin, faaliyet, hizmet ve üretim süreçlerinde ‘Yaşam Döngü Analizi’ prensibine yer verilmektedir.

Yaşam Döngüsü bir ürün veya prosesin üretiminden başlayarak bertarafına kadar olan süreçtir. Beşikten mezara kadar olan sürenin her aşamasında oluşan çevresel etkilerinin belirlenmesi, incelenmesine, raporlanmasına, hesaplanmasına ve yönetilmesine katkısı olan bir yöntemdir. Sözü edilen bu çevresel etkiler; İklim değişikliği, ozon tabakasındaki incelme, ötrifikasyon, toksik emisyonlar asidifikasyon gibi doğal kaynak tüketimi bazlarında değerlendirilir. Yaşam Döngüsü değerlendirmesinde hammaddenin elde edilmesi, üretim, kullanım, yaşam sonu, geri dönüşüm ve bertaraf aşamaları bulunmaktadır.

Çevre Yönetim Sistemimiz, Risklerin tespiti ve kontrolüne yönelik sistemin kurulmasını, sürekli iyileştirilmesini, ISO 14001:2015 standardını referans alarak oluşturulan ÇYS gerekliliklerini ve Aksa web sitemizde yayınlanan sürdürülebilirlik raporunda belirtilen tüm paydaşlarımızı kapsamaktadır.