KURUMSAL

Yönetim Sistemleri Politikası

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. olarak Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Yönetim Sistemlerini ürün, hizmet ve faaliyetlerimizde etkin şekilde uygular, gözden geçirerek sürekli iyileştiririz.

Ürünlerimizi; teknolojideki ve pazardaki yenilikleri takip ederek, değişen pazar şartlarını ve müşteri odaklı yaklaşımı esas alarak, rekabetçi maliyet, yüksek kalite ve verimlilik, düşük enerji tüketimini göz önüne alarak üretiriz.

Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda uygunluk yükümlülüklerine uyumlu olarak çalışırız.

Çalışanlarımızın yetkinliklerini, etik değerlerimize uyumu, kalite ve çevre bilincini, sağlık, emniyet ve eğitim düzeyini arttırmak için politika ve hedeflerimize uygun eğitimleri yaygın ve sürekli uygulamaya özen gösteririz.

Faaliyetlerimizde kaynakların verimli kullanılmasına, kirliliğin önlenmesine ve ekosistemin korunmasına yardımcı oluruz. İş ile ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlarız.

Acil durumlar ve muhtemel risk ve fırsatların yönetimi, çevre boyutları, İSG riskleri ve enerji verimliliği ile ilgili uygulamaları, yönetimin liderliği ve çalışanların katılımı ile gerçekleştiririz. Tehlikeleri ortadan kaldırır, riskleri azaltır, kontrol altında tutar, paydaşlarımızın duyarlılığını arttırırız.

Tasarım, tüketim, üretim ve atık bertarafı süreçlerimizde, Oeko-Tex ve Yeşil Liman Sertifikasyonlarımızın devamlılığının yanı sıra iklim değişikliği, su ve karbon ayak izi çalışmalarını yürütürüz.

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. olarak bu politikanın gerekliliklerinin sağlanmasını ve çalışanlarımız tarafından benimsenmesini taahhüt ederiz.