YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Bağış ve Yardım Politikası

Sermaye Piyasası ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde sosyal sorumluluk anlayışımız doğrultusunda Şirketimizin yapacağı bağış ve yardımlar aşağıdaki kriterlere uygun olacak yerine getirilecektir;

1) Bağış ve yardımların içeriği;

- Şirket, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, valiliklere, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve afet bölgelerine, kamu menfaatine yararlı derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, yerel spor kulüplerine, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, diğer öğretim kurumlarına ve bu gibi toplumsal fayda gözeten kültür, sanat, çevre, eğitim ve benzeri sosyal konularda faaliyet gösteren kurumlara bağış ve yardımda bulunabilir,

- Bağış ve yardımlar nakdi veya ayni olarak yapılabilir,

- Tüm bağış ve yardımlar, bu metinde sözü geçen bağış ve yardım politikası esaslarına uygun olarak yapılır,

- Bağış ve yardım yapılacak olan kuruma karar ya da onay verme sürecinde, bağış ve yardımın ne şekilde oluşturulacağında ve miktarında, her zaman Şirket ve Akkök Şirketler Grubu’nun kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk dikkate alınır,

2) Bağış ve yardımların üst sınırı her takvim yılı için 100.000.000 -TL olarak belirlenmiş olup,bu üst sınırı değiştirmek Genel Kurul yetkisindedir,

3) Şirket, her yıl olağan genel kurul toplantılarında ortaklara, ilgili yılda gerçekleşen bağış ve yardımlara ilişkin açıklayıcı bilgi sunar.